header background image

The bottles that

made Absolut

Baudiet atbildīgi. Dalieties ar šīs vietnes informāciju tikai ar personām, kuras sasniegušas pilngadību.