header background image

ATBILDĪBA

Atbildība par visām The Absolut Company vietnēm

Paziņojums par atbildību

Absolut un visiem Pernod Ricard grupas uzņēmumiem ir senas tradīcijas atbildīgas alkohola lietošanas popularizēšanā. Atbildībai ir īpaša nozīme, ņemot vērā to, ka mēs darbojamies ar sensitīviem produktiem. Mūsu produkti lielākajai daļa cilvēku saistās ar prieku un socializēšanos, taču tiem var būt gluži pretējs efekts, ja tos nelieto atbildīgi. Tādējādi visas mūsu mārketinga darbības tiek veiktas, rūpējoties par patērētāju. Mēs kā uzņēmums esam atbildīgi arī par to, kā mēs rīkojamies attiecībā pret apkārtējo pasauli un sabiedrību, kurā dzīvojam. Mēs vienmēr cenšamies darboties tā, lai parādītu, ka esam pelnījuši mūsu klientu un partneru uzticību un atzinību neatkarīgi no tā, kas viņi ir vai kur viņi atrodas.

Izmantojot daudzas iniciatīvas, bieži vien sadarbībā ar ārējām organizācijām, tostarp nozares asociācijām, regulatoriem, valsts iestādēm un pārstāvjiem, mēs un arī mūsu saistītie uzņēmumi esam apņēmušies veicināt atbildīgu alkohola lietošanu un atturēt no mūsu produktu pārmērīgas lietošanas.

Lietotāja veidota satura politika

Tā kā mēs esam apņēmušies veicināt atbildīgu alkohola lietošanu, mēs aicinām lietotājus nepublicēt tādus komentārus, fotoattēlus, videoklipus un cita veida saturu (“Ziņas”), kur:

  • attēloti cilvēki, kuri nav vai izskatās, ka nav sasnieguši vecumu, no kura ir atļauts lietot alkoholu
  • satura publicētājs ir persona, kura nav sasniegusi vecumu, no kura ir atļauts lietot alkoholu;
  • mudina nepilngadīgos pirkt vai lietot alkoholiskos dzērienus vai stimulē neatļautu, bezatbildīgu vai pārmērīgu alkohola lietošanu;
  • veicina pārmērīgu alkoholisko dzērienu lietošanu vai jebkādā veidā nosoda vai kritizē ikvienu, kurš izvēlas alkoholu nelietot;
  • attēlo bezatbildīgu alkohola lietošanu pozitīvā gaismā vai saista alkohola lietošanu ar transportlīdzekļa vadīšanu, jebkāda veida tehnikas apkalpošanu vai jebkāda veida bīstamu darbību veikšanu;
  • netieši norāda, ka alkoholiskie dzērieni dod jebkādus fiziskus, psiholoģiskus, intelektuālus labumus vai veicina panākumus seksuālajā jomā;
  • slavina alkohola stiprumu, augstu alkohola saturu vai dzērienu apreibinošo efektu;
  • piemin alkohola lietošanu saistībā ar jebkāda veida nelegālu, antisociālu, bīstamu, agresīvu vai vardarbīgu uzvedību;
  • izmanto ar autortiesībām aizsargātus logotipus, produktus vai simbolus, kas nav mūsu zīmoli;
  • ir aizvainojoši teksti vai žesti; vai to varētu uzskatīt par aizskarošu, pamatojoties uz dzimumu, rasi, seksuālo orientāciju, reliģiju vai kultūru; vai ir personisks uzbrukums citam lietotājam, privātpersonai vai uzņēmumam.

Ja jūsu Ziņa neatbilst iepriekš minētajam, mēs paturam tiesības to dzēst.

Mēs uzskatām, ka atbildīga alkohola lietošana ir savienojama ar sabalansētu un pozitīvu dzīvesveidu lielākajai daļai pieaugušo, kuri izvēlas lietot alkoholu. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies ieteikt šādas tīmekļvietnes:  https://www.wise-drinking.com/, stipro alkoholisko dzērienu vadlīnijas atbildīgai mārketinga komunikācijai https://www.responsibility.org/ un Pernod Ricard apņemšanās https://www.pernod-ricard.com/en/sustainability-responsibility.

Baudiet atbildīgi. Dalieties ar šīs vietnes informāciju tikai ar personām, kuras sasniegušas pilngadību.