OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše právo na súkromie berieme veľmi vážne, rešpektuje vaše právo na ochranu súkromia pri využívaní našich digitálnych médií (ako sú napr. naše internetové stránky, mobilné aplikácie, stránky na sociálnych sieťach, akékoľvek online formuláre pre registráciu na naše akcie apod.) a v rámci vašej elektronickej komunikácie s našou spoločnosťou. Preto sme vyvinuli tieto pravidlá ochrany osobných údajov, aby sme vysvetlili, ako zhromažďujeme, ukladáme, používajú a spracovávame osobné údaje, ktoré s nami zdieľate, prostredníctvom našich digitálnych služieb.

Prečítajte si pozorne tieto Zásady ochrany osobných údajov, pretože obsahujú dôležité informácie o tom, kto sme a ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, používame a zdieľame vaše osobné údaje. Vysvetľujú tiež vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi a ako kontaktovať nás alebo príslušné orgány dohľadu v prípade sťažnosti. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo s našimi pravidlami používania súborov cookie, nevyužívajte naše digitálne služby.

„My“, „nás“ a „náš“ označujeme pridružené spoločnosti Absolut Company AB, Pernod Ricard SA a Pernod Ricard SA (tieto pridružené spoločnosti sa ďalej označujú ako „skupina Pernod Ricard“).
Sme správcom údajov pri spracovaní vašich osobných údajov za podmienok opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré zahŕňajú všetky osobné údaje, ktoré zadáte na tejto webovej stránke alebo na inej webovej stránke, ktorá vás prepojí s týmito pravidlami ochrany osobných údajov, ako je napríklad mikrostránka, ktorú používame na prevádzkovanie propagácie alebo súťaže (ďalej len „webová stránka“).

Témata:

 1. Aké Osobné údaje o vás zhromažďujeme a ako pri tom postupujeme?
 2. Ako a prečo využívame technológie na sledovanie aktivity?
 3. Na aké účely a na základe akého právneho dôvodu vaše Osobné údaje využívame?
 4. Čo sa stane, pokiaľ svoje Osobné údaje nebudete chcieť poskytnúť?
 5. Komu vaše Osobné údaje oznamujeme a prečo?
 6. Sú vaše Osobné údaje zasielané príjemcom sídliacim v iných krajinách, a pokiaľ áno, prečo?
 7. Ako dlho vaše Osobné údaje uchovávame?
 8. Ako zaisťujeme bezpečnosť vašich Osobných údajov?
 9. Aké sú vaše práva týkajúce sa Osobných údajov?
 10. Ako spracúvame Osobné údaje detí?
 11. Ako nás môžete kontaktovať alebo ako môžete podať sťažnosť príslušnému Dozornému úradu?
 12. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

 1. Aké Osobné údaje o vás zhromažďujeme a ako pri tom postupujeme?

Osobné údaje zhromažďujeme výhradne na účely uvedené v článku 3 nižšie a vždy, keď využijete niektorú z funkcií alebo služieb, ktoré naše Digitálne média ponúkajú.

Druhy a množstvo informácií zhromažďovaných na účely uvedených funkcií a služieb môžu byť aktualizované a líšia sa v závislosti na činnosti spoločnosti Pernod Ricard.

V súlade s požiadavkami platných právnych predpisov môžeme využívať rôzne technológie, ktoré zhromažďujú a poskytujú informácie o tom, ako pristupujete k našim Digitálnym médiám a ako ich využívate. Rovnako môžeme využívať demografické informácie o používateľoch našich Digitálnych médií, ktoré prípadne získame od tretích osôb, ako je napríklad spoločnosť Google alebo sociálne média, ktorá využívate („Informácie o používaní“). Informácie o používaní sa môžu týkať stránok, ktoré ste si prehliadali, doby takéhoto prehliadania, ktoré nápoje či iný obsah ste si prehliadali alebo informácie a obsah, ktorý ste poskytli, informácie o zvolenom jazyku, vrátane demografických informácií o vašej osobe (ako je prípadne váš vek, pohlavie či oblasti vášho záujmu) či informácie o tom, aké stránky ste si prehliadali predtým, než ste vstúpili na súčasnú stránku, apod.

2. Ako a prečo využívame technológie na sledovanie aktivity?

Spoločnosť Pernod Ricard využíva technológie na sledovanie aktivity, ako sú cookies, IP adresy alebo súbory protokolu. Technológie na sledovanie aktivity nám pomáhajú prispôsobiť naše Digitálne média vašim Osobným potrebám.

 • Súbory cookies využívame, aby sme získali podrobnejšiu predstavu o tom, ako návštevníci používajú naše Digitálne média a ponúkané nástroje a služby, a aby sme mohli ďalej zlepšovať spôsob ich používania a fungovania. Naše Digitálne média používajú súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „súbory cookies“), a to za predpokladu, že na to poskytnete svoj súhlas, pokiaľ je vyžadovaný platnými právnymi predpismi. Súbory cookies sú malé súbory, ktoré sa uložia na vaše zariadenie a ktoré slúžia na rad účelov, ako je efektívnejšie prechádzanie z jednej stránky na druhú, zapamätanie si vašich preferencií a celkové zlepšenie užívateľského komfortu. Využívanie súborov cookies v rámci našich Digitálnych médií vám umožní ich pohodlnejšie používanie a presnejšie meria vaše správanie na nich. Viac informácií o súboroch cookies, ktoré využívame, a spôsobu, ako môžete súbory cookies deaktivovať, získate v dokumente [Zásady spoločnosti Pernod Ricard pre používanie súborov cookies].
 • IP adresa je číslo, ktoré počítače v rámci siete používajú na identifikáciu vášho počítača vždy, keď sa pripojíte k internetu. IP (Internet Protocol) adresy môžeme sledovať okrem iného na účel: (i) riešenia technických problémov, (ii) zaistenia bezpečnosti a ochrany v rámci internetových stránok, (iii) obmedzenia prístupu našim Digitálnym médiám za účelom dodržania platných právnych predpisov či zmluvných obmedzení a (iv) získania podrobnejšej predstavy o tom, ako sú naše Digitálne média využívané.
 • My (nebo určitá tretia osoba naším menom) môžeme zhromažďovať informácie v podobe súborov protokolu, ktoré zaznamenávajú aktivitu v rámci Digitálnych médií a zhromažďujú štatistické údaje o zvyklostiach používateľov pri prezeraní stránok. Tieto údaje sú generované anonymne a pomáhajú nám zhromažďovať okrem iného informácie o (i) druhu prehliadača a operačnom systéme daného používateľa, (ii) informácie o relácii daného používateľa (ako je adresa URL, z ktorej používateľa prišiel, dátum a čas jeho návštevy našich Digitálnych médií a informácie o stránkach, ktoré si v rámci našich Digitálnych médií prezeral, a o dobe takéhoto prezerania) a (iii) iné podobné navigačné údaje či údaje o pohybe návštevníkov (clickstream). Informácie zachytené v súboroch protokolu tiež využívame na účely interných marketingových a demografických štúdií, aby sme mohli online služby, ktoré vám poskytujeme, neustále zdokonaľovať a uspôsobovať vašim potrebám. Súbory protokolu sú využívané iba interne a nie sú priradené ku konkrétnemu používateľovi.

3. Na aké účely a na základe akého právneho dôvodu vaše Osobné údaje využívame?

Zhromažďujeme o vás informácie na účely:

Reakcie na vašu žiadosť o poskytnutie služieb alebo plnenie zmluvy

 • Keď sa zaregistrujete alebo prihlásite na používanie našich Digitálnych médií (mobilné aplikácie, internetové stránky, sociálne média apod.), sú vaše Osobné údaje používané na to, aby sme vám mohli poskytnúť príslušné funkcie a služby, k využívaniu ktorých ste sa prihlásili, a aby sme vám mohli ponúknuť výhody a výsady, ktoré z registrácie obvykle vyplývajú (napr.. odber oznámení, ktoré ste si pri registrácii zvolili, pozvánky na akcie, účasť v lotériách apod.).
 • Keď si kúpite výrobky na našich internetových stránkach: používame vaše Osobné údaje na správu objednávky a dodávky výrobkov. Tiež môžeme zaviesť technické riešenia na odhalenie podvodných platieb a zaistenie bezpečných platieb za vaše nákupy na našich internetových stránkach.
 • Zasielanie oznámení o transakciách alebo administratívnych oznámení: (napr. potvrdzujúci e-mail v prípade, že sa prihlásite k určitej činnosti alebo sa z nej odhlásite či v prípade inej registrácie) a tiež zasielanie určitých oznámení v súvislosti so službami (napr.. oznámení o aktualizácii našich upozornení týkajúcich sa ochrany súkromia, zrušených funkcií alebo programov v rámci našich Digitálnych médií, zmenách našich online služieb či zásad technické podpory alebo iných súvisiacich zmenách).
 • Zasielanie marketingových informácií v prípade, že k tomu poskytnete súhlas 
 • Okrem používania vašich Osobných údajov na účely, pre ktoré ste ich poskytli, vám tiež môže byť ponúknutá možnosť vyjadriť sa (pomocou zaškrtávacieho políčka a pod.) svoj súhlas s použitím vašich Osobných údajov na iné činnosti či služby, ako je primárna činnosť či služba, ktorú požadujete. Napríklad pokiaľ sa prihlasujete na účasť v súťaži alebo inej propagačnej akcii, môžete byť vyzvaní tiež na poskytnutie súhlasu s odberom newsletterov alebo upozornení z Digitálneho média, na ktorom propagačná akcia prebieha, alebo z iných internetových stránok. Pokiaľ sa rozhodnete tieto ďalšie služby využívať, využijeme vaše Osobné údaje k tomu, aby sme vám ich poskytli.
 • Pokiaľ použijete funkciu „Poslať známemu“: tieto Osobné údaje použijeme iba jedenkrát na zaslanie oznámenia a ďalej ich neuchovávame, pričom postupujeme v súladu s platnými miestnymi právnymi predpismi.
 • Pokiaľ použijete QR kód alebo podobný prvok uvedený na výrobkoch Pernod Ricard: použijeme vaše Osobné údaje na zaslanie ďalších informácií o výrobkoch, na ktorých bol QR kód či podobný prvok uvedený, alebo o iných výrobkoch.

Pretože je oprávneným záujmom spoločnosti Pernod Ricard ďalej zlepšovať svoje služby v súlade s vašimi potrebami:

 • Pokiaľ na to poskytnete svoj súhlas, ak je vyžadovaný, môžeme príležitostne vaše Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich Digitálnych médií skombinovať s údaji získanými z externých záznamov alebo od tretích osôb, alebo ich aktualizovať či ďalej zdokonaľovať s použitím údajov získaných z externých záznamov alebo od tretích osôb. Napríklad môžeme skombinovať čisto demografické údaje či údaje z určitého prieskumu (napr. vek, pohlavie, informácie o domácnosti, informácie o iných záujmoch apod.), ktoré nie sú spojené s Osobnými údaji o vašej osobe, 
  s Osobnými údaji, ktoré sme získali na základe našich ponúk (ako napr. pri registrácii účtu).
 • Tieto skombinované informácie a/alebo demografické informácie môžeme použiť na účely interných marketingových a demografických štúdií a k neustálemu zdokonaľovaniu, personalizácii a prispôsobovaniu výrobkov a služieb, ktoré vám poskytujeme, aby sme boli schopní lepšie spĺňať vaše potreby. Niektoré z nástrojov, ktoré využívame, môžu zahŕňať automatizované individuálne rozhodovanie v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Spätná väzba, otázky a komentáre prostredníctvom nášho kontaktného formulára a systému oznamovania prípadov nedodržania predpisov: pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom online kontaktného formulára, budú vaše Osobné údaje použité na reakciu na vašu otázku alebo komentár.
 • Zabezpečíme, aby boli vaše Osobné údaje neustále presné a aktuálne a zamedzíme duplicitnému uchovávaniu Osobných údajov v našej databáze, a to tak, že každú vašu interakciu s našou spoločnosťou a/alebo s niektorou z našich spriaznených osôb overíme s cieľom zabezpečiť, aby vaše Osobné údaje boli i naďalej presné, alebo aby boli doplnené alebo aktualizované s využitím ďalších informácií, ktoré nám poskytnete.
 • Môžeme vykonávať profilovanie na základe monitorovania vašej činnosti pri prehliadaní našich Digitálnych médií, aby sme porozumeli vašim preferenciám a oblastiam vášho záujmu a mohli našu marketingovú komunikáciu prispôsobiť vášmu profilu, pokiaľ proti tomu nevznesiete námietku v súlade s podmienkami uvedenými v článku 9 týchto Zásad o ochrane súkromia.

Spoločnosť Pernod Ricard je oprávnená spracúvať Osobné údaje s využitím automatického rozhodovania, a to aj na účely plnenia zmluvy (napr. na zamedzenie podvodným platbám) alebo, pokiaľ s tím vyjadríte výslovný súhlas, na účel lepšieho spĺňania vašich potrieb v súlade s vašimi preferenciami.

Vezmite prosím na vedomie, že tieto automatické nástroje sú pravidelne kontrolované, aby bolo zabezpečené, že budú Osobné údaje spracúvané korektne. Pri vytváraní profilov sú zavádzané konkrétne opatrenia, ako je minimalizácia údajov. Na základe využitia vyššie uvedeného práva na prístup môžete bez obáv vyjadriť svoj názor. Tiež môžete vzniesť proti výsledku automatizovaného rozhodovania námietku zaslaním e-mailu na kontaktné údaje uvedené v článku 11 nižšie. 

4. Čo sa stane, pokiaľ svoje Osobné údaje nebudete chcieť poskytnúť?

Pokiaľ sa rozhodnete požadované Osobné údaje neuviesť, je možné, že sa nebudete môcť zúčastniť určitých aktivít alebo využívať personalizované funkcie alebo iné služby v rámci Digitálnych médií a je možné, že ponúkané špeciálne služby vám budú k dispozícii iba v obmedzenom rozsahu. Napríklad pokiaľ odmietnete uviesť e-mailovú adresu, nebudete môcť odoberať naše newslettere alebo sa inak zaregistrovať do našich Digitálnych médií. Aby ste si mohli naše Digitálne média jednoducho prehliadať a dozvedieť sa viac o spoločnosti Pernod Ricard a jej výrobkoch, nemusíte nám žiadne Osobné údaje poskytovať. V každom prípade vás budeme vždy informovať, keby boli potrebné Osobné údaje na využívanie určitej služby.

5. Komu vaše Osobné údaje oznamujeme a prečo?

·      V rámci koncernu Pernod Ricard

Spoločnosť Pernod Ricard môže na účely uvedené v článku 3 vaše Osobné údaje zdieľať v rámci koncernu Pernod Ricard, vrátane jeho spriaznených osôb na celom svete.

 • Tretím osobám

Spoločnosť Pernod Ricard môže oznamovať vaše Osobné údaje tretím osobám, avšak len v týchto prípadoch:

 • Na marketingové účely, pokiaľ ste k tomu poskytli súhlas.
 • Na účely podpory: Môžeme využívať poskytovateľa služieb, zástupcu alebo dodávateľa na podporu internej prevádzky našich Digitálnych médií a pomoci s ich správou alebo správou rôznych funkcií, programov a propagačných akcií, ktoré tieto Digitálne média ponúkajú. Akákoľvek táto tretia osoba vždy zabezpečí rovnakú úroveň zabezpečení vašich Osobných údajov ako spoločnosť Pernod Ricard a bude v prípade potreby viazaná právnou dohodou, aby bolo zabezpečené, že bude zachované súkromie a bezpečnosť vašich Osobných údajov a že budú tieto Osobné údaje spracúvané iba na základe konkrétnych pokynov spoločnosti Pernod Ricard.
 • Na účely spoločných a spoločne sponzorovaných programov a na propagačné účely: Pokiaľ budeme v rámci našich Digitálnych médií s inou spoločnosťou, organizáciou alebo inou renomovanou treťou osobou organizovať spoločný nebo spoločne sponzorovaný program alebo propagačnú akciu a v rámci takejto akcie budeme zhromažďovať a spracúvať Osobné údaje, môžeme vaše Osobné údaje zdieľať s našim partnerom alebo sponzorom, pokiaľ nám k tomu poskytnete svoj súhlas, ak bude nutný. Pokiaľ vaše Osobné údaje zhromažďuje iná spoločnosť, než je spoločnosť Pernod Ricard (alebo sú vaše Osobné údaje s takouto inou spoločnosťou zdieľané), budeme Vás o tom pri zhromažďovaní vašich Osobných údajov informovať.
 • Na účely súdneho konania a zabezpečenia bezpečnosti: vaše Osobné údaje môžeme tiež oznamovať v prípade, že nám to ukladajú právne predpisy, alebo pokiaľ sa budeme v dobrej viere domnievať, že je to primerane nevyhnutné na dodržanie právnych procesov, reakcie na prípadné nároky či ochrany bezpečnosti nebo práv spoločnosti Pernod Ricard, jej zákazníkov alebo verejnosti.
 • V prípade fúzie alebo akvizície spoločnosti Pernod Ricard alebo jej časti inou spoločnosťou alebo v prípade, že spoločnosť Pernod Ricard predá či inak scudzí podnik spoločnosti Pernod Ricard alebo jeho časť, by príslušný nadobúdateľ získal v súlade s platnými právnymi predpismi prístup k informáciám uchovávaným takýmto podnikom Pernod Ricard, ktoré by zahŕňali Osobné údaje. Rovnako by mohlo dôjsť k prevodu Osobných údajov v rámci reorganizácie spoločnosti, insolvenčného konania alebo podobnej udalosti, pokiaľ by to dovoľovali právne predpisy a pokiaľ by k tomu došlo v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Sú vaše Osobné údaje zasielané príjemcom sídliacim v iných krajinách, a pokiaľ áno, prečo?

Spoločnosť Pernod Ricard je globálnou spoločnosťou a vaše Osobné údaje môžu byť odovzdávané do iných krajín. Môžu byť odovzdávané do krajín s odlišnou úrovňou právnych predpisov o ochrane údajov, ako je v prípade krajiny, v ktorej ste Osobné údaje poskytli. Vaše Osobné údaje môžu byť tiež odovzdané medzi rôznym spoločnosťami skupiny Pernod Ricard, ktoré sa nachádzajú v rôznych krajinách. Spoločnosť Pernod Ricard prijíma vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti Osobných údajov, a to počas ich odovzdávania, tak aj v krajine určenia, pomocou zmluvných doložiek ustanovených Európskou komisiou v súlade s platnými právnymi predpismi.

Naši hlavní poskytovatelia služieb pre prevádzku našich Digitálnych médií sídlia v Spojených štátoch amerických. Odovzdávanie osobných údajov týmto poskytovateľom služieb prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe štandardných zmluvných doložiek stanovených Európskou komisiou alebo na základe „štítu na ochranu súkromia“ Privacy Shield. Títo poskytovatelia služieb sú tiež viazaní zmluvou, ktorá zabezpečuje vysoký štandard ochrany súkromia a okrem iného vyžaduje, aby konali iba na základe pokynov spoločnosti Pernod Ricard, a zavádza všetky technické opatrenia nutné pre priebežné zaistenie bezpečnosti vašich Osobných údajov.

7. Ako dlho vaše Osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje, ktoré ste nám zaslali prostredníctvom našich Digitálnych médií, budeme mať uložené v databázach po dobu, kedy bude váš účet aktívny, po dobu trvania zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, alebo po dobu, po ktorú to bude potrebné pre poskytovanie vyžiadaných služieb, na zodpovedanie príslušných otázok alebo na vyriešenie príslušných problémov a pre poskytovanie vylepšených a nových služieb. Môžeme tiež uchovávať vaše Osobné údaje v súlade s našimi internými postupmi pre uchovávanie údajov na účel dodržania našich právnych a regulačných povinností, riešenie sporov a vymáhanie našich zmlúv.

Môžeme teda uchovávať vaše Osobné údaje po tom, čo prestanete využívať služby spoločnosti Pernod Ricard alebo naše Digitálne média, v závislosti od príslušných premlčacích lehôt.

8. Ako zaisťujeme bezpečnosť vašich Osobných údajov?

Spoločnosť Pernod Ricard prijala všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia pre ochranu dôvernosti a bezpečnosti vašich Osobných údajov, ktoré sme zhromaždili prostredníctvom týchto alebo iných nami prevádzkovaných internetových stránok a/alebo našich aplikácií, vrátane citlivých Osobných údajov. Tieto aktivity okrem iného zahŕňajú: (i) ukladanie vašich Osobných údajov v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti a k nemu majú prístup iba oprávnení zamestnanci spoločnosti Pernod Ricard a ich zástupcovia a dodávatelia, a (ii) overenie identity registrovaných používateľov predtým, než im bude poskytnutý prístup k Osobným údajom, ktoré v súvislosti s nimi uchovávame.

9. Aké sú vaše práva týkajúce sa Osobných údajov?

 • Ak boli Osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby tým bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred okamžikom odvolania súhlasu.
 • Môžete požiadať o prístup k vašim Osobným údajom.
 • Môžete požiadať o opravu svojich Osobných údajov v prípade, že budú nepresné alebo neúplné alebo nebudú aktuálne.
 • Môžete požiadať o výmaz vašich Osobných údajov, (i) pokiaľ už nie sú na daný účel spracúvania údajov potrebné, (ii) pokiaľ ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním údajov, ktoré je založené výhradne na tomto súhlase, (iii) pokiaľ ste vzniesli proti spracúvaniu údajov námietku, (iv) pokiaľ je spracúvanie Osobných údajov nezákonné, (v) pokiaľ je výmaz Osobných údajov nutný pre splnenie právnej povinnosti spoločnosti Pernod Ricard. Spoločnosť Pernod Ricard urobí primerané kroky, aby o takom výmaze Osobných údajov informovala ostatné subjekty koncernu Pernod Ricard.
 • Môžete požiadať o obmedzenie spracúvania v prípade, že (i) dôjde ku spochybneniu presnosti vašich Osobných údajov, aby spoločnosť Pernod Ricard mohla ich presnosť preveriť, (ii) si želáte obmedziť spracúvanie vašich Údajov, ale nie ich vymazať aj napriek tomu, že ide o nezákonné spracúvanie, (iii) si želáte, aby spoločnosť Pernod Ricard uchovávala vaše Osobné údaje, lebo ich potrebujete na svoju obranu v súvislosti s právnymi nárokmi, (iv) vzniesli ste námietku proti spracúvaniu, avšak spoločnosť Pernod Ricard robí overenie, či má pre takéto spracúvanie oprávnený dôvod, ktorý by mohol prevážiť nad vašimi vlastnými právami v prípade, že spracúvanie prebieha na základe oprávneného záujmu spoločnosti Pernod Ricard.
 • Môžete požiadať o prenositeľnosť Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pokiaľ spracúvanie Osobných údajov prebieha na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy a je uskutočňované pomocou automatizovaných prostriedkov (t. j. s výnimkou papierových zložiek).
 • Vždy máte možnosť nám vaše Osobné údaje neposkytnúť. Pokiaľ tuto možnosť využijete, môžu byť činnosti a funkcie, ktoré vám môžeme poskytnúť, obmedzené.
 • Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti tomu, aby sme spracúvali vaše Osobné údaje na účely priameho marketingu alebo marketingu založeného na profilovaní alebo v prípade, že spracúvanie údajov prebieha na základe oprávneného záujmu spoločnosti Pernod Ricard.

10. Ako spracúvame Osobné údaje detí?

Naše Digitálne média nie sú určené pre deti, ktoré ešte nedosiahli vekovú hranicu pre legálnu konzumáciu alkoholu („Maloleté osoby“), a preto Osobné údaje Maloletých osôb vedome nezhromažďujeme. Aby ste si mohli vytvoriť účet a zapojiť sa do aktivít a transakcií v rámci našich Digitálnych médií, musíte mať aspoň osemnásť rokov. Pokiaľ obdržíme oznámení alebo sa dozvieme, že nám prostredníctvom našich Digitálnych médií poskytla Osobné údaje Maloletá osoba, takéto Osobné údaje vymažeme.

11. Ako nás môžete kontaktovať alebo ako môžete podať sťažnosť príslušnému Dozornému úradu?

V prípade otázok, sťažností alebo komentárov v súvislosti s týmito Zásadami ochrany súkromia alebo záujmu o informácie o našich postupoch v súvislosti so zhromažďovaním údajov nás prosím kontaktujte písomne na adrese:

The Absolut Company AB
Att. TAC Privacy Board
Marieviksgatan 19 B
117 97 Stockholm
Sweden

alebo nám pošlite e-mail na adresu: privacy@absolut.com

Informujeme vás, že tiež môžete podať sťažnosť Dozornému úradu krajiny, v ktorej sa nachádzate, pokiaľ budete mať pochybnosti o podmienkach spracúvania vašich Osobných údajov zo strany spoločnosti Pernod Ricard.

12. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany súkromia pravidelne revidujeme a všetky aktualizácie vždy zverejňujeme na týchto internetových stránkach.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované vo februári 2019.