header background image

MĀKSLAS TELEIZSOLE

Šī – 2020. – gada 14. maijā plkst. 20.00 norisināsies Mākslas teleizsole jeb pirmā digitālā “Rīgas Mazākā izsole”, kas jebkuram interesentam un mākslas mīļotājam būs pieejama apmeklējumam tiešajā translācijā Facebook un Tvnet.lv.

Pielāgojoties valstī izsludinātajai ārkārtas situācijai, izsole pārtapusi vienreizējā un pavisam īpašā mākslas televeikalā, kurā skatītājiem tiks piedāvāti 10 dažādu paaudžu latviešu mākslinieku darbi. Intriģējošā TV kataloga noskaņa pārtapusi par smalku un aizraujošu laikmetīgās mākslas pasākumu, kas visiem dalībniekiem paplašinās izpratni par mākslas darbu pieejamību 21. gadsimtā un mainīs izpratni par tradicionāli pieņemtajām izsoļu robežām. “Rīgas Mazākās izsoles nr. 2” laikā būs pieejami lozes solīšanas tālruņa numuri, pa kuriem zvanot, jūs uzklausīs laipni teleoperatori.

Joprojām, izsoles mērķis ir veicināt diskusiju par ierasti nekomerciālas vizuālās mākslas spēju kļūt kolekcionējamai un pievērst uzmanību eksperimentālu vizuālās mākslas projektu nepieciešamībai. Šoreiz par galveno vadmotīvu kļuvusi atbalsta sniegšana māksliniekiem, šajā dīkstāves laikā. Izsoli organizē “Rīgas Mazākā galerija” sadarbībā ar Absolut.

Mākslas teleizsolē būs iespējams iegādāties Andra Brežes, Jāņa Deinata, Envijas, Ata Jākobsona, Madaras Kvēpas, Sarmītes Māliņas, Darjas Meļņikovas, Jāņa Šneidera, Sabīnes Verneres un Vilipsōna darbus. Vakara gaitu papildinās muzikāli priekšnesumi un performances.

Izsoli vadīs Ivars Krasts un Edgars Samītis, piedaloties Ingai Alsiņai.

Tālrunis solīšanai: 67990100

Izsoles vizuālais noformējums: Aleksandrs Breže

madara kvepa

Madara Kvēpa

“Pašportrets”

40 cm diametrā, audekls / akrils, 2020

 

Madara Kvēpa ir perspektīva jaunā māksliniece, kuras pētnieciskā attieksme pret glezniecību un rūpīgā motīvu izvēle ikreiz īstenojas estētiski un saturiski piepildītā rezultātā. Kvēpas glezniecības vēriens ir sajūtams smalkumā un niansētībā, ar kuru viņa faktiskajai realitātei atrauto abstrakciju plūstoši tuvina noteiktai laikmetīgās mākslas izteiksmes formai.

Izsolē piedāvājam Madaras Kvēpas darbu “Pašportrets”. Sākuma cena 85 EUR.

sarmite malina

Sarmīte Māliņa

“Balons, kurš izlaidis gaisu”

14, 8 x 10, 5 cm, akvarelis, 2000

 

Sarmīte Māliņa ir viena no spilgtākajām 20. gadsimta nogales un mūsdienu latviešu konceptuālajām māksliniecēm. Viņas darbības jomā pārstāvēta gan instalācija un spēcīga dizaina domāšanas ietekme, gan samanāmi femīnās un sociālās mākslas elementi. Vienlaikus, Māliņas daiļradē parādās arī miniatūras, kurās dominē sievišķīgs trauslums, apzināta lietu estētika un romantiska, taču ne banāla, smeldze.

Izsolē piedāvājam Sarmītes Māliņas akvareli “Balons, kurš izlaidis gaisu”. Sākuma cena 150 EUR.

envija

Envija

“More me”

80 x 60 cm, audekls, eļļa, 2018

 

Envija ir viena no spilgtākajām jaunajām māksliniecēm, kuras necenzētā ironija un dziļi personiskā pasaules izjūta transformējas spilgtā gleznieciskā manierē. Brīvā simbolu un tēlu sistēma nav ierobežojama konkrētā rāmī, bet stāsta par mākslinieces dzīvi, privāto un iztēloto pieredzi. Viens no Envijas galvenajiem ieročiem ir spēja izteiksmīgi darboties ar tekstu, panākot izteiktu līdzsvaru starp poēziju un tās vizuālu atainojumu.

Izsolē piedāvājam Envijas gleznu “More me”. Sākuma cena 180 EUR.

vilipsons

Vilipsons

“Nēģerprincese fragmentc”

9 x 21 cm, sietspiede (2/4), 2019

 

Grafiķa un tēlnieka Vilipsona vārds liekus komentārus neprasa. Viņa darbus caurstrāvo lakoniska erotika un apzināta tēlainība, absolūta domas konsekvence un pārliecība. Daudz uzmanības Vilipson atvēl sievietes estētikai, spēlējoties ar tuvplāniem un individuālās uztveres plašumu, kā arī nebaidās raupja sarkasma. Tieši tas nereti kalpo par saskarsmes punktu starp skatītāju un autora intīmo mākslu.

Izsolē piedāvājam Vilipsona darbu “Nēģerprincese fragmentc”. Sākuma cena 180 EUR.

sabine vernere

Sabīne Vernere

No sērijas “Savage”

28 x 38 cm, tušas zīmējums, 2018

 

Sabīne Vernere ir jaunākās paaudzes gleznotāja, kuras daiļradi raksturo ķermeniska ekspresija, nepieradināta daba un piesātināta seksualitāte. Deformēto un pat abstrahēto ķermeņu attēlojums Verneres darbos kairina, taču paplašina skatītāja redzeslauku un piedāvā jaunu interpretāciju par fiziski nepārvaramām robežām. Brīvība ir apskaužami uzbudinoša, pat tad, ja šķiet neērta.

Izsolē piedāvājam Sabīnes Verneres tušas zīmējumu no sērijas “Savage”. Sākuma cena 90 EUR.

atis jakobsons

Atis Jākobsons

“Dark night of the soul”

39 x 22 cm, 39 x 21 cm, papīrs, tuša, krīts, pigments, līme, 2017

 

Ata Jākobsona māksla ir dažādu un interpretējamu zīmju kopums, kas satura ziņā tuvojas meditācijai. Darbojoties dažādos medijos, Jākobsona darbi secīgi virknējas kā ceļojums pasaulē, ārpus realitātes. Forma un stāstījums ir vienlīdz svarīgi, kaut arī mākslinieks nevienam neuzspiež savu domu traktējumu, drīzāk aicinot pietuvoties, iepazīties un atklāties mākslas priekšā.

Izsolē piedāvājam Ata Jākobsona darbu “Dark night of the soul”. Sākuma cena 160 EUR.

andris breze

Andris Breže

“Draudi”

72 x 52 cm, litogrāfija, 1985

 

Laikmetīgās mākslas klasiķis Andris Breže ir viens no ievērojamākajiem māksliniekiem un personībām Latvijā. Spēja kompilēt sociāli asu kritiku un elegantu ironiju uzsver Brežes mākslas nozīmību un izceļ tās aktualitāti jebkurā laika griezumā. Avangarda un poēzijas sadursmē rodas spēcīga naratīva objekti, instalācijas, ilustrācijas, glezniecība un grafika, kurā kompozicionāli un konceptuāli ir izsvērta ik katra nianse.

Izsolē piedāvājam Andra Brežes darbu “Draudi”. Sākuma cena 280 EUR.

darja melnikova

Darja Meļņikova

No sērijas “Meet Mr. Jazzy Sunday!”

22 x 30,5 cm, papīrs, krāsa, tuša, organiskais stikls, 2020

 

Darja Meļņikova savos darbos spēj vienuviet rast vietu noslēpumainām objektu deformācijām un pavisam skaidri nolasāmām atsaucēm uz vēsturiskiem mākslas virzieniem. Ikdienas dzīves parādības un fragmenti sajaucas ar paplašināta rakstura filozofiskiem jautājumiem, īstenojoties mākslas darba procesuālā un scenogrāfiskā dabā.

Izsolē piedāvājam Darjas Meļņikovas darbu “Meet Mr. Jazzy Sunday!”. Sākuma cena 200 EUR.

janis sneiders

Jānis Šneiders

“Tornis”

30 x 23 cm, audekls uz koka / zīmulis, eļļa, 2020

 

Jānis Šneiders ir viens no atzītākajiem jaunās paaudzes gleznotājiem. Viņa intereses balstās sistemātiskā un teju pedantiskā lietu izpētē, vēlmē vienlaikus tuvināt un attālināt fiziskās lietas. Šneidera glezniecība ir nostrādāta un metafiziskas elpas piepildīta, detalizēti atspoguļojot viņa iekšējo es un skatījumu uz dzīves norisēm.

Izsolē piedāvājam Jāņa Šneidera darbu “Tornis”. Sākuma cena 125 EUR.

janis deinats

Jānis Deinats

“26.09.2014._09919”

23 x 29 cm, digitālā druka, arhivārs papīrs Harman Matt Cotton Smooth 300, koka rāmis, Groglass antireflektīvs stikls, 2014

 

Jānis Deinats ir fotomākslinieks, kurš meistarīgi pievērš uzmanību detaļām un mākslinieciski nododas kompozīcijas izstrādei. Katra fotogrāfija ir paplašināts pētījums, perfektā mirkļa meklējums un stāsts, kura saturā mijiedarbojas mirkļa, notikuma un esības fiksācija.

Izsolē piedāvājam Jāņa Deinata darbu “26.09.2014._09919”. Sākuma cena 125 EUR.

Baudiet atbildīgi. Dalieties ar šīs vietnes informāciju tikai ar personām, kuras sasniegušas pilngadību.