header background image

Általános Felhasználási Feltételek

1. Bevezetés

Ezt a weboldalt a The Absolut Company üzemelteti, a továbbiakban “mi”, “miénk”, “TAC” néven megjelenítve.

Ezek a Felhasználási Feltételek (“Feltételek”) mérvadók a TAC weboldalán, az absolut.com-on, beleértve bármilyen közösségi média oldalt, asztali vagy mobil alkalmazást (“Oldal”), melyek a TAC ellenőrzése alatt és fenntartásában állnak. Ezek a Feltételek kifejezetten magukba foglalják és utalnak a TAC adatfelhasználási feltételekre  és a TAC sütikezelési feltételekre , valamint további irányelvekre vagy jogi nyilatkozatokra, melyeket közzéteszünk vagy frissítünk egyes oldalainkon vagy bármilyen kiküldött értesítésben.

Az oldal felhasználását ezek a Feltételek vezérlik. Ha nem egyezik bele ezekbe a Feltételekbe, kérjük, ne használja az Oldalt. TAC fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa, megváltoztassa, kiegészítse vagy visszavonja a Feltételek egyes részeit. Azt ajánljuk, hogy nézze át időről időre ezeket a Feltételeket, hiszen a változások ugyanúgy érvényesek Önre.

2. Korhatári feltételek az Oldal használatához

Ez a webhely olyan személyek számára és szórakoztatására készült, akik elérték azt az életkort, hogy legálisan vásárolhassanak alkohol tartalmú italokat abban a joghatóságban, melyben élnek. A webhelyhez és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez vagy egyéb módon történő használatához el kell érnie a törvényes alkoholvásárlási és fogyasztási életkort. Azok számára, akik nem érik el a törvényes alkoholvásárlási és fogyasztási kort, tilos bármilyen módon használni a Weboldalt vagy az ilyen szolgáltatásokat. A Webhely bizonyos tartalmaiban találhatók olyan anyagok, melyek nem megfelelőnek vagy sértőnek tekinthetők. Ha a Weboldalon található bármely anyagot nem megfelelőnek vagy sértőnek találja, kérjük, tartózkodjon a Webhely felkeresésétől.

3. Szellemi tulajdonjogok.

Hacsak másként nem jelezzük, a Weboldal, beleértve a szoftvert, a forráskódot, a szöveget, a hanganyagot, a logókat, a képeket és az összes egyéb, a Webhely részét képező tartalmat és anyagot (együttesen: „Tartalom”) szerzői jog, védjegy, a termékek vizuális megjelenése, a TAC tulajdonában lévő, ellenőrzött vagy engedélyezett egyéb szellemi tulajdon. A Webhelyet kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra használhatja. Bármely Tartalom másolása vagy tárolása személyes, nem kereskedelmi célú felhasználáson kívül kifejezetten tilos a TAC vagy a jogtulajdonos, aki az egyedi tartalom tulajdonjogi közleményeiben van megnevezve, előzetes írásbeli engedélye nélkül, ideértve a szerzői jogi figyelmeztetést is. Sem a jogcím, sem a jogok, sem az érdekek nem kerülnek átadásra Önnek a Webhely használatával vagy annak elérésével; a Weboldal minden joga, tulajdonjoga és érdekeltsége a TAC tulajdonában marad.

A jelen Feltételekben foglaltak kivételével nem módosíthatja, adaptálhatja, fordíthatja le, nem állíthatja ki, nem teheti közzé, nem továbbíthatja, nem vehet részt az átadásban vagy az értékesítésben, nem reprodukálhatja (kivéve a Feltételek ebben a szakaszában előírtakat), nem hozhat létre származékos műveket, nem terjeszthet, nem hajthat végre, nem jeleníthet meg, nem fejtheti vissza, nem követheti vissza a kódot, nem szedheti szét bármely, a Tartalom, a szoftver, az anyagok vagy a Weboldal teljes egészét vagy részleteit bármilyen módon történő hasznosítás céljából. A webhely tartalma kizárólag törvényes célokat szolgál.

4. Garancia kizárása.

AZ EZEN A WEBOLDALON LÉVŐ TARTALOM TARTALMAZHAT MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT VAGY TIPOGRÁFIAI HIBÁKAT. A TARTALOM EZEN AZ OLDALON ÖNMAGÁBAN, GARANCIAL NÉLKÜL ÉRTELMEZENDŐ. A HATÁLYOS TÖRVÉNYEK ÉRTELMÉBEN A TAC NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN GONDATLANSÁGÉRT, ELUTASÍT MINDEN FELTÉTELEZÉST, ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VAGY BENNE FOGLALT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A VELE JÁRÓ ELADHATÓSÁGI GARANCIÁRA, EGY KIFEJEZETT CÉL BETÖLTÉSÉRE, VAGY MEGSÉRTÉSÉREA TAC NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBHELYEN LÉVŐ FUNKCIÓK ZAVARTALANOK, HIBA MENTESEK LEGYENEK, HOGY A TARTALOM HELYES, PONTOS VAGY MEGBÍZHATÓ LEGYEN, VAGY HOGY EZ A WEBHELY ÉS  SZERVER, AMELY ELÉRHETŐVÉ TESZI AZ OLDALT  NEM TARTALMAZ VÍRUSOKAT, VAGY MÁS KÁROS TÉNYEZŐKET. ÖN (ÉS NEM TAC) VISELI AZ ÖSSZES SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁS, JAVÍTÁS ÉS KIJAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT.

5. A felelősség korlátozása.

TAC, VAGY LEÁNYVÁLLALATAI, KIEGÉSZÍTŐ VÁLLALKOZÁSAI, SZÜLŐ VAGY KAPCSOLÓDÓ VÁLLALATAI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTHATÓK FELELŐSNEK SEMMILYEN KÁRÉRT (IDEÉRTVE DE NEM LEKORLÁTOZVA A KÖZVETLEN, ESETLEGES, KÖVETKEZMÉNYSZERŰ, KÖZVETETT, VAGY MEGTORLÓ KÁROKAT) ÁRTALOMÉRT, VAGY SÉRELEMÉRT, MELYEKNEK AZ OLDALHOL KÖZE VAN, AZON FELMERÜL, ANNAK HASZNÁLATÁBÓL ERED, VAGY AHHOZ HOZZÁFÉR, ESETLEG AKADÁLYOZZA A HASZNÁLATÁT BÁRMILYEN ANYAGNAK EZEN AZ OLDALON, VAGY BÁRMILYEN TELJESÍTMÉNYI HIBÁBÓL,TÉVEDÉSBŐL, MULASZTÁSBÓL, ZAVARBÓL, HIÁNYOSSÁGBÓL, KÉSÉSBŐL A MŰKÖDÉSI ÁTVITELBEN, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSBÓL, VAGY HÁLÓZATI MEGHIBÁSODÁSBÓL EREDŐ PROBLMÉÁÉRT.

6. Kártérítés.

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és ártatlannak tartja a TAC-ot, annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és leányvállalatait bármilyen és minden követeléssel, kötelezettséggel, költséggel és kiadással szemben, beleértve korlátozás nélkül az ésszerű jogi díjakat és költségeket, amelyek bármilyen módon felmerülnek az Ön a Webhely használatából vagy bármilyen üzenet, információ, szoftver vagy más anyag Ön általi elhelyezéséből vagy továbbításából a Webhelyen keresztül.

7. Kéretlen vagy kért anyagok.

Minden észrevétel, javaslat, ötlet, kreatív koncepció, grafika vagy egyéb információ, amelyet ezen a weboldalon közzé tesznek, vagy más módon elküldenek a TAC-nak, beleértve korlátozás nélkül a termékeket vagy a reklámötleteket (együttesen: “Benyújtás“) örökre a TAC kizárólagos tulajdonát képezik, aki nem lesz köteles a Benyújtást bizalmasként kezelni, és nem felelős semmilyen felhasználásért vagy a Benyújtás nyilvánosságra hozataláért, és nem kell semmilyen térítést vagy elismerést biztosítania a Benyújtásért. Korlátozás nélkül a TAC kizárólagos tulajdonjoggal rendelkezik mindenfajta és jellegű Benyújtáshoz tartozó minden jelenlegi és jövőbeni joghoz, ideértve a felhasználás, sokszorosítás, módosítás, adaptálás, közzététel, továbbítás, származékos művek létrehozásának, terjesztésének, előadásának és előállításának jogát. Ön szavatolja és vállalja, hogy nem küld be olyan anyagot, amely (a) szerzői joggal, egyéb tulajdonosi vagy szellemi tulajdonjoggal vagy származékos művekkel védett, kivéve az itt megengedett eseteket, vagy ha a vonatkozó jog tulajdonosa előzetesen másként jóváhagyta; (b) jogsértő, jogellenes, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf vagy profán anyag, amely bűncselekményt vagy jogellenes magatartást képezhet vagy ösztönözhet, vagy spam- vagy reklámtartalmat tartalmazó anyag. Tudomásul veszi, hogy Ön felelős minden beküldött benyújtásért, Ön, és nem a TAC, teljes felelősséggel tartozik a közvetített üzenetért, beleértve annak törvényességét, megbízhatóságát és eredetiségét. A webhelyre történő tartalom beküldésével Ön elfogadja, hogy a TAC-nak bármilyen okból vagy ok nélkül joga van a hozzászólásokat eltávolítani és törölni. A TAC fenntartja a jogot, hogy szűrje az olyan bejegyzések és beadványok készítőit, akik ismétlődő magatartást tanúsítanak, ellentétben a jelen weboldal használatára vonatkozó feltételekkel.

8. A Digital Millennium Copyright Act betartása.

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait, és megköveteljük, hogy a Honlapot használók is tegyék ezt. Ha úgy gondolja, hogy művét olyan módon másolták le, amely szerzői jogokat sért, akkor kérjük, továbbítsa a következő információkat az alább megnevezett Szerzői Jogi Ügynöknek:

  1. A szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni jogosult személy aláírása. Ez az aláírás lehet fizikai vagy elektronikus.
  2. Nyilatkozat arról, hogy ez a személy jogosult a szerzői jog tulajdonosának nevében eljárni.
  3. Nyilatkozat arról, hogy ez a személy jóhiszeműen hisz abban, hogy az anyag kifogásolt felhasználását sem a szerzői jog tulajdonosa, sem a tulajdonos képviselője, sem a törvény nem engedélyezi;
  4. A szerzői jog által védett mű leírása, amelyet feltehetően megsértettek, és annak leírása, hogy a feltételesen jogsértő anyag hol található a webhelyen; és
  5. Az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe.
  6. Kérjük, hogy az ilyen értesítések tárgyába írja be a „Jogsértésről szóló értesítést”.

Szerzői Jogi Ügynök:

Corporate Counsel

The Absolut Company AB
Stockholm, SE-117 97 Sweden
Phone: +468-744 70 00
Email: TAC.LegalSupport@pernod-ricard.com

9. Nincs titoktartás.

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy e Webhely használatával az Ön által a Webhelyre vagy azon keresztül továbbított semmilyen kommunikációt és / vagy információt nem kezelünk bizalmasként vagy nem tartunk titokban.

10. Megközelíthetőségi közlemény.

A TAC elkötelezett az akadálymentesség mellett. Ez az elkötelezettség azt jelenti, hogy a TAC célja ennek a Webhelynek a biztosítása a Web Tartalom Akadálymentesítési Útmutató (Web Content Accessibility Guidelines „WCAG”) szerint. Kérjük, küldjön egy e-mailt a TAC.LegalSupport@pernod-ricard.com email címre, ha van ötlete arra, hogyan javíthatnánk Webhelyünk akadálymentességét.

11. A Webhelyről elirányító és a Webhelyre mutató linkek.

Ez a Webhely más internetes oldalakra és forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz. A TAC nem felelős a webhelyhez kapcsolódó külső webhelyek vagy források elérhetőségéért, és nem támogatja és nem felelős semmilyen tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagért, amely az ilyen webhelyeken vagy forrásokban található, vagy azokon elérhető. Az Ön és a harmadik fél között létrejött ügyletek szigorúan Ön és harmadik fél között zajlanak, és nem a TAC felelőssége. Mivel a TAC nem felelős e külső források vagy azok tartalmának elérhetőségéért, ezért érdemes áttekintenie ezen összekapcsolt webhelyek Általános Felhasználási Feltételeit, mivel az irányelvek eltérhetnek a miénktől. Külső linkekkel kapcsolatos aggályait az adott webhely rendszergazdájához kell irányítania.

12. Irányadó törvények.

Ezeknél a Felhasználási Feltételeknél az Egyesült Államok törvényei az irányadók, bármely törvényütközési elv ellenére. Kivéve, ha máshogyan van leírva, ezen az oldalon található összes anyag csak a TAC-ról szóló információk rendelkezésre bocsátására szolgál, és nem reprezentálja, hogy ezek az anyagok megfelelőek vagy elérhetőek lennének más helyeken való felhasználásra. Ha ezt a Webhelyet más helyekről használja, Ön felel a vonatkozó helyi törvényeknek való megfelelésért.

13. Egyebek.

Fenntartjuk a jogot, bármilyen okból, saját belátásunk szerint a Webhely bármely aspektusának megszüntetésére, megváltoztatására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére, beleértve, de nem kizárólagosan, a tartalmat, a szolgáltatásokat vagy az elérhetőséget. Korlátozhatjuk a Webhely egyes szolgáltatásait, vagy korlátozhatjuk az Ön hozzáférését a Webhely részeihez vagy teljes egészéhez, külön értesítés vagy büntetés nélkül.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, abban az esetben, az összes fennmaradó rendelkezés teljes egészében hatályos marad.

14. Vállalati információk

Az Absolut Company AB a svéd törvények szerint bejegyzett társaság az alábbi regisztrációs számmal: 556015-0178. Ezt az oldalt mi irányítjuk és üzemeltetjük a Marieviksgatan 19A, 117 43 Stockholm, Svédország címről (postacím: SE-117 97 Stockholm, Svédország). Ha szeretne velünk kommunikálni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti címen vagy a TAC.LegalSupport@pernod-ricard.com email címen.

Enjoy Responsibly. Do not forward to anyone under legal drinking age.