header background image

Kom gärna med feedback

Detta är vårt första steg på vägen mot en helt biobaserad pappersflaska, vi är nyfikna på vad du tycker om den så vi kan ha det i åtanke i vår strävan mot en fullständigt biobaserad flaska.

Vår resa mot en fullständigt biobaserad pappersflaska har bara börjat

Absolut Vodka säljs idag i 140 marknader runt om i världen. Som ett stort globalt varumärke behöver vi hitta fler hållbara förpackningslösningar som är anpassade för olika marknaders konsumentbehov så väl som infrastruktur som för återvinning. Vi vill därför hitta ett komplement till vår klassiska glasflaska.

Vi väljer att lansera vår vision i flera generationer då vi vet att även kända material i nya former kan skapa en hel del utmaningar. För att flytta fram gränserna för vad som är möjligt, tycker vi att det är viktigt att prova sig fram så att vi förutom att lära oss från konsumenter och industrin, förhoppningsvis också kan inspirera andra att titta på fler nya hållbara förpackningar och återvinningsmetoder.

Vi har tagit in feedback från konsumenter sedan den allra första prototypflaskan 2019 och för några månader sedan lanserade vi ett test med Absolut Vodka med vår första generations pappersflaska i Manchester, UK.

Det är nu dags att utöka det testet till Sverige och Systembolaget. En begränsad upplaga av vår första pappersflaska kommer att finnas tillgänglig på Systembolag runt om i landet.

Absolut Paper still Text

 

 

Hur du återvinner

Aluminiumkapsylen återvinner du som aluminium medan flaskan återvinns i pappersåtervinningen.

En del av pappret återvinns och blir till ny kartong medan resterande går till energiåtervinning. För varje generation på vår resa mot en helt biobaserad flaska kommer en allt större andel att gå till pappersåtervinning vs energiåtervinning.

hållbarhet

Det är många faktorer som spelar in när det kommer till hållbarhet. Vi ser en framtid där en kombination av olika förpackningsmaterial kommer att skapa den mest hållbara mixen. Alla våra initiativ inom förpackningsområdet är att se som ett komplement till vår klassiska glasflaska. Om glas återvinns, vilket det gör i väldigt stor utsträckning i Sverige och i Europa är det ett ypperligt material, men realiteten är att det inte återvinns i samma utsträckning globalt. Vi ser det som vårt ansvar som stort, globalt varumärke att försöka hitta fler hållbara förpackningsalternativ som uppfyller våra konsumenters behov och som bevarar våra produkters fina kvalitét. Alla flaskor producerade av PABOCO är FSC-certifierade. Detta betyder att det inte är någon nettoförlust av träd över tid, för varje träd som används planteras två till tre nya och tillåts växa till optimal storlek.

Mer information om detta och om vår samarbetspartner PABOCO går att läsa på deras hemsida:
https://www.paboco.com/sustainability

varfor papper

Varför papper?

Papper är ett vackert, taktilt, lätt och mångsidigt material – det är också ett av de mest återvunna materialen runt om i världen. Precis som vår klassiska glasflaska har blivit en canvas för olika kreativa uttryck ser vi samma möjligheter med en framtida pappersflaska.

Samarbete ÄR ABSOLUT självklart FöR OSS

Absolut som varumärke har alltid varit Born to Mix –att samarbeta med andra är därför en naturlig del av vårt varumärkes DNA. Samtidigt är papper i sig inte ett nytt material för förpackningar men att använda det för alkoholhaltiga drycker är ett komplext och mycket krävande utvecklingsarbete.
Därför är vi en del av PABOCO’s pionjärgemenskap med andra stora globala varumärken, såsom Carlsberg Group, The Coca-Cola Company, L’Oreal och P&G. Absolut Vodka i pappersformat är just nu enbart tillgänglig i limiterad upplaga i Manchester, UK, och på Systembolaget i Sverige.

Enjoy Responsibly. Do not forward to anyone under legal drinking age.