header background image

Absoluts historia: One Source

Att skapa Absolut Vodka är en holistisk process född ur vår svenska vodka-tradition. Vi har ett starkt engagemang till vår ”One Source”produktionsfilosofi och vårt ”One Community”.
Dessa två delar gör att vi på ett respektfullt sätt kan kontrollera hela produktresan från vete till flaska, och kan spåra den faktiska produkten i din hand tillbaka till de bönder vi jobbar med.

One Source

One Source är vår produktionsfilosofi, vilket innebär att allt som har med vår produktion att göra sker i och runtom Åhus i södra Sverige. Alla ingredienser som finns i Absolut Vodka kommer från södra Sverige. Varje droppe vatten och varje vetekorn kommer från en vattenkälla, en by och ett samhälle. Det är tack vare detta som Absolut alltid har samma höga kvalitet, oavsett var du än befinner dig i världen.
Höstvete

Vi använder endast höstvete från området kring Åhus i södra Sverige. De bördiga fälten i södra Sverige är perfekta för veteodling och ger skördar nästan dubbelt så stora som det globala genomsnittet för veteproduktion.

Rent vatten

Vi tappar alltid vårt vatten från egna brunnar som är mer än 140 meter djupa. Vattnet har filtrerats genom den svenska berggrunden i tusentals år och ger en naturlig munkänsla som inte går att återskapa i ett laboratorium. Vodka består i slutändan av ungefär 60% rent vatten, så vattenkvalitén spelar faktiskt stor roll.

Koldioxidneutral destillation

I vår produktion har vi ett mantra som vi jobbar utefter ”continous improvements” eller som vi skulle säga på svenska – ständiga förbättringar. Genom att ständigt förbättra och hålla fokus på hur vi kan bli mer hållbara har vi gjort vårt destilleri till ett av de mest energieffektiva i världen*. Idag är vi stolta över det faktum att vårt destilleri är helt koldioxidneutralt **.

* Sammanfattning av Bier Benchmarking 2021

** Koldioxidutsläpp kompenseras genom att plantera träd som absorberar koldioxid under sin livstid.

One Community
Vodka har producerats i Åhus i mer än 100 år. Vi tror att vodka av hög kvalitet kräver lika värderingar och en tro på traditioner och kunskap som är nedärvd genom generationer av bönder och destillatörer. [Det är så vi valt att producera.]
Bönder som familj

Vårt höstvete sås, odlas, skördas och levereras av ett nätverk av cirka 400 gårdar i södra Sverige. Med lika värderingar i fråga om kvalitet och hållbarhet arbetar vi tillsammans för att främja hållbara jordbrukstekniker såsom växtrotation och kvalitetskontroll, samtidigt som vi förbättrar vår inverkan på vårt samhälle. Vi gör inte det här för att det är moderiktigt, vi gör det för att det handlar om vårt samhälle. Och vi har alltid gjort på det här sättet.

Hållbart jordbruk

Vi tror att hållbart jordbruk börjar med lika värderingar, och att agera i enlighet med dem. Genom att arbeta tillsammans för vår framtid och göra bra val för miljön långsiktigt, och därmed oss ​​själva, strävar vi mot höga hållbarhetsmål – ideal för oss långt innan hållbarhet blev en hygienfaktor.

Genom vårt unika odlingskoncept säkerställer vi hållbara jordbrukstekniker och arbetar strikt enligt protokoll för att garantera hög kvalitet på det höstvete vi köper från bönderna. Varje leverans kontrolleras för att säkerställa fuktnivå och vetets renhet, för att ge ett par exempel. En viktig praxis för våra bönder kallas växtrotation. Det innebär att de roterar grödorna mellan till exempel raps, vete och ärtor på årsbasis, vilket håller jorden frisk och minimerar behovet av gödningsmedel och bekämpningsmedel.

Vi gillar inte att slänga saker

Från vår råspritdestillation får vi en proteinrik biprodukt som kallas drank. Den är perfekt mat för de tusentals kor och grisar som finns i vår närmiljö.

Det har gjort att vi säljer tillbaka dranken till bönder i vår närhet, många gånger är det samma bönder som vi köpt höstvete ifrån och vi skapar därmed en cirkulär loop.

På en daglig basis matar vi genom detta ungefär 290 000 kor och grisar.

Den klara, men gröna glasflaskan

Våra flaskor är alltid av klart glas, men på sätt och vis är de även gröna. I enlighet med vårt hållbarhetstänk strävar vi efter förbättring i varje detalj, så idag innehåller varje flaska minst 50% återvunnet glas. För bara 3 år sedan var det över 40% återvunnet klarglas i. Så på 3 år har vi lyckats öka med 10% återvunnet glas. Det är vi både stolta och glada över. Och det hade inte varit möjligt utan alla personer som är så bra på att återvinna i Sverige och som gör att glaset kommer till användning igen. Vi köper glas från det närmsta glasbruket vi har i Limmared, Ardagh Glass, i södra Sverige. Ardagh Glass är också det glasbruk som gjorde den originalflaska som Absolut en gång inspirerades av en gång på 70-talet, så vi har ett långt gående samarbete och tradition tillsammans.

En fantastisk vodka

I Absoluts sanna anda strävar vi ständigt efter att göra vår fantastiska vodka ännu bättre. Vi tar ansvar från vete till flaska, för en bättre vodka och en bättre värld.

Enjoy Responsibly. Do not forward to anyone under legal drinking age.