PRÍBEH JEDNÉHO ZDROJA

Výroba vodky Absolut je skutočnou cestou do srdca švédskej tradície a zároveň silným záväzkom voči nášmu zdroju a našej komunite. Mať jeden zdroj a jednu komunitu znamená, že máme pod palcom celý výrobný proces od výsevu až po plnenie do fliaš. Znamená to, že fľašu, ktorú držíte v rukách, je možné vystopovať až k našim farmárom.

JEDEN ZDROJ

Naša výrobná filozofia? Jeden zdroj. Znamená to, že každý aspekt nášho výrobného procesu sa odohráva vo švédskej dedinke Åhus a jej okolí. Všetky prísady vodky Absolut majú svoj pôvod v južnom Švédsku. Každá kvapka vody a každé pšeničné zrnko pochádzajú z jedného vodného zdroja, jednej dedinky a jednej komunity. Práve preto si vodka Absolut udržuje po celom svete rovnakú vynikajúcu kvalitu.

Ozimná pšenica 

Používame výlučne mrazuvzdornú ozimnú pšenicu, ktorá rastie v okolí dedinky Åhus v južnom Švédsku. Úrodné polia južného Švédska sú ideálne na pestovanie pšenice a úroda presahuje najmenej dvojnásobok svetového priemeru.

Krištáľovo čistá voda

Vodu čerpáme z vlastných studní, ktoré sú hlboké viac než 140 metrov. Táto voda sa filtruje cez švédske horniny už tisíce rokov. Vzniká tak prírodná chuť, ktorú nemožno vytvoriť v laboratóriu. Až 60 % vodky tvorí čistá voda, takže nie div, že si na nej dávame záležať.

Destilácia s neutrálnou hladinou CO2

Neustálym zlepšovaním a snahou znižovať náš vplyv na životné prostredie sa náš liehovar stal jedným z energeticky najefektívnejších na svete*. V súčasnosti má naša destilácia neutrálnu hladinu CO2**, na čo sme obzvlášť hrdí.

* Zhrnutie porovnávacích testov spoločnosti Bier z roku 2018
** Hladina emisií oxidu uhličitého sa vyrovnáva výsadbou stromov, ktoré počas života pohlcujú CO2.

JEDNA KOMUNITA

V dedinke Åhus vyrábame vodku už viac ako 100 rokov a sme presvedčení o tom, že spoločné hodnoty sú základom výroby vodky prvotriednej kvality. Je dôležité dôverovať tradíciám a znalostiam farmárov a liehovarníkov, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu.

Farmári sú si ako rodina

Ozimnú pšenicu seje, pestuje, zberá a dodáva naša komunita, ktorú tvorí približne 400 fariem v južnom Švédsku. Vyznávame spoločné hodnoty založené na kvalite a udržateľnosti a spolupracujeme na podpore udržateľných poľnohospodárskych techník, ako je striedanie plodín, čím zabezpečujeme pšenicu prvotriednej kvality a zároveň pozitívne vplývame na našu komunitu. Nerobíme to preto, aby sme držali krok s trendmi, ale preto, lebo sme s našou pôdou spätí. A vždy sme pracovali týmto spôsobom.

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Podľa nášho názoru sú základom trvalo udržateľného poľnohospodárstva spoločné hodnoty a konanie podľa nich. Spoluprácou na našej spoločnej budúcnosti a robením inteligentných rozhodnutí, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie, a teda aj pre nás samotných, zostávame verní tomu, o čo sme sa usilovali už dávno predtým, ako to bolo v móde – byť udržateľnejšou značkou.

Prostredníctvom našej koncepcie pestovania plodín propagujeme udržateľné poľnohospodárske techniky, čím súčasne propagujeme kvalitnejšiu ozimnú pšenicu a udržateľné poľnohospodárske techniky. Túto koncepciu tvorí súbor protokolov pre kvalitu pšenice dodávanej farmármi. Každá dodávka pšenice prejde dôkladnou kontrolou, aby sa zabezpečila správna úroveň vlhkosti a čistoty pšenice, čo je len zopár z mnohých parametrov kvality. Dôležitou metódou našich partnerských farmárov je striedanie plodín, čo znamená, že každoročne striedajú pestované plodiny, napríklad repku olejnú, pšenicu či hrášok. Striedanie plodín udržuje pôdu zdravú a znižuje potrebu a mieru využívania hnojív a pesticídov.

Neradi plytváme

Destiláciou surového alkoholu získavame zvyškový vedľajší produkt, ktorý sa v švédčine nazýva výpalky. Výpalky sú bohaté na bielkoviny, preto nimi kŕmime ošípané a kravy v tejto oblasti. A to každý deň.

Priezračné a zároveň zelené sklenené fľaše

Áno, naše fľaše sú priezračné. Zároveň sú však ekologicky zelené. Sme totiž veľkými nadšencami udržateľnosti a snažíme sa neustále zlepšovať. V súčasnosti sa vyše 40 % každej fľaše vodky Absolut vyrába z recyklovaného skla.

JEDNA VYNIKAJÚCA VODKA

V duchu Absolut sa našu vynikajúcu vodku snažíme stále zlepšovať. Berieme zodpovednosť za celý výrobný proces od výsevu až po plnenie do fliaš, aby sme vytvorili lepší svet a lepšiu vodku.