Polityka prywatności

Ta strona internetowa jest prowadzona przez The Absolut Company AB z siedzibą przy Årstaängsvägen 19a w Sztokholmie, Szwecja (adres pocztowy: SE-117 97 Stockholm, Sweden), zwaną dalej „TAC”.

Dziękujemy za odwiedzenie strony absolut.pl („Strona”). Poniżej znajduje się nasza polityka prywatności dotycząca wykorzystania informacji gromadzonych na temat użytkownika („Informacje”). Pomimo że TAC stara się dbać o zaufanie użytkowników, niniejsze zasady polityki prywatności nie obowiązują w przypadku zbierania danych o użytkownikach za pośrednictwem kanałów innych niż Strona.

Korzystając z niniejszej Strony, użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności. W przypadku braku akceptacji naszej polityki prywatności nie należy korzystać z niniejszej Strony. TAC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, modyfikowania, dodawania i usuwania, wedle własnego uznania, części niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Prosimy okresowo sprawdzać wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w polityce prywatności. Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian do niniejszych warunków użytkowania oznacza, że użytkownik akceptuje dokonane zmiany.

GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

Podczas każdej wizyty na Stronie nasz serwer automatycznie rozpoznaje tylko nazwę domeny użytkownika, nie adres e-mail (tam, gdzie to możliwe).

Strona absolut.com wykorzystuje pliki cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć Informacje przekazywane przez stronę na nasz serwer. W plikach cookies strony absolut.com nie są przechowywane dane osobowe. Oferujemy jednak wiele funkcji, które są dostępne wyłącznie dzięki plikom cookies. Gromadzone Informacje obejmują informacje na temat rodzaju przeglądarki używanej przez użytkownika (np. Netscape Navigator lub Microsoft Internet Explorer) oraz systemu operacyjnego komputera (np. Windows 98). Serwery strony absolut.com są również wyposażone w funkcję śledzenia liczby odwiedzin strony, podstron i czasu ich wyświetlania przez użytkownika. Żadna z tych informacji nie zawiera danych osobowych użytkownika.

TAC nie ma wglądu do danych osobowych użytkownika, chyba że użytkownik z własnej woli udostępni swój e-mail lub przekaże takie informacje TAC. Przechowujemy również wszelkie informacje dobrowolnie zgłoszone przez użytkownika, np. adres e-mail, informacje dotyczące ankiet i/lub rejestracji na stronie.

Do celów funkcjonowania witryny oraz jako narzędzia analityki internetowej, takich jak Google Analytics, używamy własnych plików cookie

Pliki cookie firm zewnętrznych wykorzystywane są w funkcjach reklamowych Google Analytics

Funkcjonalność może obejmować dowolne z poniższych.

Segmentowanie i raportowanie na podstawie danych demograficznych i odsetkowych

Odbiorcy remarketingu Google AdWords na podstawie konkretnych danych dotyczących zachowania, danych demograficznych i zainteresowań

Informacje na temat Google Analytics znajdziesz tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

WYKORZYSTANIE DANYCH PRZEZ TAC

Zbierane przez nas informacje są przechowywane w bazach danych w celach statystycznych i poprawienia jakości treści zamieszczanych na naszej Stronie, a także kontaktu z użytkownikami w ramach badań, marketingu i aktualizacji naszych baz danych. TAC nie pozyskuje żadnych Informacji o użytkowniku innych niż te, które sam udostępnił, oraz, poza poniżej opisanymi przypadkami, nie wysyła, nie wynajmuje, nie handluje ani w inny sposób nie ujawnia danych osobowych udostępnionych przez użytkownika komukolwiek poza TAC. TAC może również przekazać Informacje o użytkowniku następującym podmiotom:

  • Spółkom stowarzyszonym TAC
  • Agencjom reklamowym i promocyjnym oraz konsultantom spółek stowarzyszonych TAC
  • Niestowarzyszonym usługodawcom, z którymi TAC może zawrzeć kontrakt na prace podwykonawcze, łącznie z firmami hostingowymi, firmami prowadzącymi kompleksową obsługę sprzedaży i innymi usługodawcami
  • Agencjom rządowym oraz funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli jest to wymagane w celu ustosunkowania się do wezwania, nakazu lub procesu sądowego lub w celu określenia lub egzekucji prawa bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

TAC zastrzega sobie również prawo do udostępniania Informacji innym organizacjom w następujących przypadkach:

  • W celu dochodzenia, uniknięcia lub podjęcia działań zgodnie z prawem związanych z nielegalną działalnością, podejrzeniem oszustwa, naruszeniem praw własności intelektualnej TAC, sytuacjami stanowiącymi potencjalne zagrożenie fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszeniem warunków użytkowania Strony oraz innych umów lub w innych przypadkach wymaganych przez prawo.
  • Gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.
  • Gdy udostępnienie Informacji jest konieczne w celu zapewnienia produktu lub usługi zamówionej przez użytkownika.

ZASADY REZYGNACJI I PRZEGLĄD INFORMACJI

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie powiadomień dotyczących polityki prywatności bądź Informacji lub jeżeli chciałby otrzymać kopię danych osobowych zgromadzonych przez niniejszą Stronę, poprawić lub usunąć takie informacje z naszej bazy danych, może on w każdej chwili wysłać nam stosowną wiadomość drogą elektroniczną na adres:

PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI

W związku z tym, że firma TAC nieustannie się rozwija, możemy sprzedawać lub nabywać aktywa podobnych przedsiębiorstw. Informacje o klientach oraz użytkownikach są w takich transakcjach jednym z przekazywanych aktywów handlowych. Ponadto choć jest to mało prawdopodobne, aktywa TAC lub znaczne jej części mogą zostać pozyskane. Wówczas Informacje mogą stać się jednym z przenoszonych aktywów, a TAC zastrzega sobie prawo do kupna lub sprzedaży takich aktywów.

BEZPIECZEŃSTWO

TAC wykorzystuje standardowe środki bezpieczeństwa sesji online. Mimo że Strona wykorzystuje procedury bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem lub zmianą zarządzanych przez nas Informacji, TAC nie może zagwarantować, że takie środki bezpieczeństwa będą wystarczające, nie zostaną naruszone oraz że Informacje o użytkowniku nie zostaną ujawnione lub w inny sposób udostępnione w nieuprawniony sposób. Niektóre Informacje mogą zostać wysłane użytkownikowi pocztą elektroniczną. Mimo że przechwycenie lub ujawnienie takich wiadomości może być niezgodne z prawem, przekazy te nie są zabezpieczone.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

Dzieci nie są grupą docelową niniejszej Strony. Oferuje ona produkty i usługi, które nie są dla nich przeznaczone. TAC nie zbiera świadomie Informacji na temat osób niepełnoletnich. Osoby w wieku, w którym spożywanie alkoholu jest niedozwolone przez prawo, nie mogą korzystać ze Strony.

POWIĄZANE STRONY INTERNETOWE

Niniejsza Strona może zawierać hiperłącza do innych witryn internetowych, które mogą być objęte innymi zasadami prywatności. TAC nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystanie lub ujawnienie informacji zebranych przez te witryny. Ponadto TAC wyraźnie zrzeka się całkowitej odpowiedzialności za takie działania. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności witryn, do których prowadzą łącza dostępne na naszej Stronie.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszej Strony, polityki prywatności lub zbieranych przez nas Informacji prosimy o kontakt na adressiteinfo@absolut.se

 

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez administratora – spółkę Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-070) przy ul. Janikowskiej 23 (dalej: „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę reklamy i promocji produktów, oznaczeń i wydarzeń organizowanych przez podmioty z grupy Pernod Ricard, w szczególności poprzez wysyłanie mi newslettera. Zgadzam się również, aby moje dane osobowe zostały udostępnione dla powyższych celów innym podmiotom z grupy Pernod Ricard.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez administratora – spółkę Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-070) przy ul. Janikowskiej 23 (dalej: „Spółka”) w celu prowadzenia przez Spółkę reklamy i promocji produktów, oznaczeń i wydarzeń organizowanych przez podmioty z grupy Pernod Ricard, w szczególności poprzez wysyłanie komunikacji marketingowej, a także organizowanie konkursów i promocji. Zgadzam się również, aby moje dane osobowe zostały udostępnione dla powyższych celów innym podmiotom z grupy Pernod Ricard.   

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez – spółkę Wyborowa S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-070) przy ul. Janikowskiej 23 oraz podmioty z grupy Pernod Ricard na podane dane kontaktowe informacji handlowych dotyczących napojów alkoholowych oraz wykorzystywanie tych danych dla celów marketingu bezpośredniego (np. przesyłanie materiałów promocyjnych pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, sms oraz internetowych portali społecznościowych).

Aktualizacja: 10.11.2017