Ogłoszono laureatów nagrody Absolut Art Award w 2017 r.

Anne Imhof wygrywa nagrodę w kategorii „Dzieło sztuki” w 2017 r. Huey Copeland wygrywa nagrodę w kategorii „Krytyka sztuki” w 2017 r.

Absolut ma przyjemność ogłosić laureatów nagrody Absolut Art Award w 2017 r. Nagrodę za 2017 r. w kategorii „Dzieło sztuki” przyznano Anne Imhof, a nagrodę w kategorii „Krytyka sztuki” przyznano Huey Copeland.

Zwycięska artystka, Anne Imhof, otrzyma stypendium w wysokości 20 000 € oraz dotację w kwocie 100 000 € na stworzenie i zaprezentowanie nowego dzieła sztuki lub projektu. Zwycięski autor, Huey Copeland, otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 € oraz dotację w kwocie 25 000 € na stworzenie i wydanie nowej publikacji na temat sztuki w jednym z renomowanych wydawnictw. Gala nagrodzenia zwycięzców konkursu odbędzie się w dniach 22-24 września 2017 roku w Sztokholmie, w Szwecji.

Złożone w 2017 roku z wybitnych międzynarodowych ekspertów jury pod przewodnictwem Daniela Birnbauma, dyrektora Moderna Museet w Sztokholmie, w składzie: Simon Castets, dyrektor i kurator Swiss Institute w Nowym Jorku i współtwórca 89plus; Elena Filipovic, dyrektor i główna kurator Kunsthalle w Bazylei; Polly Staple, dyrektor Chisenhale Gallery w Londynie; Jack Bankowsky, krytyk, kurator i redaktor Artforum, dokonało wyboru laureatów na podstawie przedstawionych przez nich propozycji stworzenia nowego dzieła sztuki lub projektu o niekomercyjnej treści.