ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η διαχείριση του παρόντος Δικτυακού Τόπου γίνεται από την The Absolut Company AB με έδρα στην Årstaängsvägen 19a, Στοκχόλμη, Σουηδία (ταχυδρομική διεύθυνση: SE-117 97 Stockholm, Sweden), εφεξής αποκαλούμενη «TAC».

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ενσωματώνουν με αναφορά και περιλαμβάνουν ρητώς την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του absolut.com/gr και όλες τις άλλες κατευθυντήριες γραμμές, κανόνες ή περιορισμoύς ευθύνης που ενδεχομένως αναρτώνται σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες του παρόντος ή σε οποιαδήποτε ενημέρωση σας αποστέλλεται.

Όταν επισκέπτεστε το absolut.com/gr (ο «Δικτυακός Τόπος»), συναινείτε με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Η PRH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί τμήμα του παρόντος κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή. Συνιστάται να ανατρέχετε στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανά τακτά διαστήματα, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή είναι δεσμευτική για εσάς:

1. Πρέπει να έχετε τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ για να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

2. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, ανέβασμα (upload), ανάρτηση ή με οποιονδήποτε τρόπο διαβίβαση υλικού από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της PRH. Κανένας τίτλος ιδιοκτησίας ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μεταβιβάζονται σε εσάς με τη χρήση ή πρόσβαση στον παρόντα Δικτυακό Τόπο·και τα δικαιώματα, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και τα συμφέροντα παραμένουν ιδιοκτησία της PRH. Το υλικό του παρόντος Δικτυακού Τόπου προσφέρεται αποκλειστικά για σύννομη χρήση.

3.ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η PRH, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ, ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 'Η ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ), Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, Ή ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΗΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η PRH ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η PRH ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΑΝΕΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ, ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, Ή ΟΤΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ 'Η ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η PRH).

4. Κάθε επισήμανση, πρόταση, ιδέα, δημιουργική ιδέα, γραφικά, ή άλλες πληροφορίες που γνωστοποιούνται μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου ή που αποστέλλονται με άλλο τρόπο στην PRH, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ιδέες σχετικά με προϊόντα ή διαφημιστικές ιδέες, (κοινώς αποκαλούμενες η Υποβολή) αποτελούν για πάντα αποκλειστική ιδιοκτησία (ιδίως πνευματική) της PRH, η οποία δεν υποχρεούται να μεταχειρίζεται την Υποβολή ως εμπιστευτική, και δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση ή αποκάλυψη της Υποβολής, και δεν παρέχει οποιαδήποτε αποζημίωση ή γνωστοποίηση σχετικά με την Υποβολή. Χωρίς περιορισμό, η PRH έχει αποκλειστική ιδιοκτησία (ιδίως πνευματική) όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων επί της Υποβολής κάθε είδους και χαρακτήρα, οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσιοποίησης, μεταβίβασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και παρουσίασης της εν λόγω Υποβολής. Συμφωνείτε να μην υποβάλλεται οποιοδήποτε παράνομο, μη νόμιμο, απειλητικό, εξυβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, ρατσιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό ή βέβηλο υλικό το οποίο ενδέχεται να αποτελεί ή ενθαρρύνει εγκληματική ή μη νόμιμη συμπεριφορά, ή υλικό με spam ή διαφημιστικό περιεχόμενο. Αποδέχεστε την ευθύνη σας για οποιαδήποτε Υποβολή αποστέλλετε, και ότι εσείς, και όχι η PRH, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για το μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, αξιοπιστίας και πρωτοτυπίας του. Υποβάλλοντας υλικό στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, συμφωνείτε ότι η PRH έχει το δικαίωμα να απομακρύνει και να διαγράψει ανά πάσα στιγμή μηνύματα για οποιονδήποτε λόγο, ή ακόμα και χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Η PRH διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει όλα τα μηνύματα και υποβολές υλικού από άτομα που παρουσιάζουν επανειλημμένως συμπεριφορά που αντιβαίνει στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που διέπουν τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

5. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2121/1993, ΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Αποτελεί πολιτική μας να απαντάμε χωρίς καθυστέρηση σε αναφορές παραβάσης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν πιστεύετε ότι στον παρόντα Δικτυακό Τόπο υπάρχουν πιθανές παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να ενημερώσετε την υπηρεσία μας σχετικά, αποστέλλοντας τις ακόλουθες πληροφορίες στη διεύθυνση που αναφέρεται στη συνέχεια: α. Την υπογραφή του ατόμου που εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων. Η εν λόγω υπογραφή μπορεί να είναι φυσική ή ηλεκτρονική. β. Δήλωση σύμφωνα με την οποία το άτομο αυτό εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων. γ. Δήλωση σύμφωνα με την οποία το άτομο αυτό έχει καλή πίστη ότι η χρήση του επίμαχου υλικού δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ούτε από τον ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων, ούτε από εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ούτε από τη νομοθεσία. δ. Περιγραφή του υλικού του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ισχυρίζεστε ότι έχουν καταπατηθεί, καθώς επίσης και περιγραφή του σημείου του Δικτυακού Τόπου όπου βρίσκεται το εν λόγω υλικό. ε. Τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Παρακαλείσθε να σημειώσετε στη γραμμή θέματος «Γνωστοποίηση Παράβασης» σε τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις, και να αποστείλετε την ειδοποίηση στο: prhellas@pernod-ricard-hellas.com Επεξεργαζόμαστε και ερευνούμε όλες τις γνωστοποιήσεις σχετικά με υποτιθέμενες παραβάσεις όπως απαιτείται από τον Ν. 2121/1993, ως ισχύει, και απομακρύνουμε ή καθιστούμε αδύνατη την πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι παραβατικό ή ότι αποτελεί αντικείμενο παράνομων δραστηριοτήτων. Όταν απομακρύνουμε ή καθιστούμε αδύνατη την πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό ισχυρίζεται κάποιος ότι είναι παραβατικό, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το χρήστη που ανάρτησε το εν λόγω υλικό προκειμένου να δώσουμε σε αυτό το χρήστη την ευκαιρία να απαντήσει στη σχετική γνωστοποίηση. Εάν ο χρήστης που έχει αναρτήσει το υλικό απαντήσει με τη σειρά του, ισχυριζόμενος ότι η χρήση είναι εξουσιοδοτημένη, θα μεταβιβάσουμε την απάντηση αυτή στον καταγγέλλοντα, και θα δώσουμε στον καταγγέλλοντα τη δυνατότητα να κινηθεί δικαστικά σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 ,ως ισχύει, προτού αντικαταστήσουμε ή επιτρέψουμε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό.

6. Ο παρών Δικτυακός Τόπος περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους και πηγές στο Διαδίκτυο. Η PRH δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα εξωτερικών ιστοτόπων ή πηγών που έχουν συνδέσμους στον παρόντα Δικτυακό Τόπο , και δεν αναλαμβάνει ούτε φέρει την ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που βρίσκονται ή διατίθενται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή πηγές. Οι συναλλαγές μεταξύ εσάς και τρίτου μέρους πραγματοποιούνται αυστηρώς μεταξύ εσάς και του τρίτου μέρους και δεν είναι ευθύνη της PRH καθώς η PRH δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών δικτυακών τόπων ή του περιεχομένου τους. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων, καθώς οι πολιτικές που ακολουθούν μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με εξωτερικό σύνδεσμο, απευθυνθείτε στο διαχειριστή ή υπεύθυνο (webmaster) αυτού του δικτυακού τόπου.

7. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τον ισχύοντα ελληνικό νόμο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί σύγκρουσης των νόμων. Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται διαφορετικά, το υλικό του παρόντος Δικτυακού Τόπου διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την PRH, η οποία ελέγχει και διαχειρίζεται τον Δικτυακό Τόπο από το υποκατάστημά της στην Παλλήνη επί της Λ. Ανθούσας και δεν εγγυάται ότι το υλικό αυτό είναι κατάλληλο και διατίθεται προς χρήση σε άλλες τοποθεσίες, εκτός της Ελλάδας. Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο από άλλη τοποθεσία, φέρετε την ευθύνη για συμμόρφωση προς τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

8. Τα ακόλουθα εμπορικά σήματα και σχετικά λογότυπα και σχέδια που χρησιμοποιούνται στο παρόντα Δικτυακό Τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της PRH ή/ και θυγατρικών, ελεγχόμενων, συγγενών ή συνδεδεμένων με εκείνη εταιριών: ABSOLUT ABSOLUT Vodka ABSOLUT χώρα της Σουηδικής Vodka & λογότυπο ABSOLUT σχεδιασμός μπουκαλιού ABSOLUT καλλιγραφία absolut.com absolutvodka.com ABSOLUT Citron ABSOLUT Peppar ABSOLUT Kurant ABSOLUT Mandrin ABSOLUT Vanilia ABSOLUT Raspberri ABSOLUT Apeach ABSOLUT Ruby Red ABSOLUT Pears Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση ή κακή χρήση των ανωτέρω εμπορικών σημάτων ή άλλων στοιχείων που περιέχει ο παρών Δικτυακός Τόπος, με εξαίρεση όσων διευκρινίζονται σε προηγούμενα άρθρα του παρόντος.

9. Ο παρών Δικτυακός Τόπος προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικό έργο ή/ και συλλογή, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, και άλλους νόμους σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Με εξαίρεση όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, δεν μπορείτε να προβείτε στην τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, παρουσίαση, δημοσίευση, διαβίβαση, συμμετοχή σε μεταφορά ή πώληση, αναπαραγωγή (με εξαίρεση όσων προβλέπονται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης), δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση, παρουσίαση, αντίστροφη μηχανική, αντίστροφη μεταγλώττιση ή αποσυναρμολόγηση, ή εκμετάλλευση κατά οποιονδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε περιεχόμενο, λογισμικό, υλικό ή Δικτυακό Τόπο εν μέρει ή συνολικά. Έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική, χρήση, χωρίς ωστόσο να έχετε το δικαίωμα να αναπαραγάγετε ή αποστέλλετε το περιεχόμενο οπουδήποτε στο Διαδίκτυο ή γενικότερα οπουδήποτε αλλού. Η αντιγραφή ή αποθήκευση του περιεχομένου για μη προσωπική χρήση, απαγορεύεται ρητά χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της PRH ή του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αυτός ορίζεται στις γνωστοποιήσεις ιδιοκτησίας ατομικών περιεχομένων, συμπεριλαμβανομένων γνωστοποιήσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

10. Κάθε χρήστης πρέπει να έχει τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ για να επισκεφθεί τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Με σκοπό την παροχή ενός εργαλείου στους γονείς για να εμποδίσουν την επίσκεψη των παιδιών τους – νεαρής ηλικίας- στο Δικτυακό μας Τόπο, έχουμε υποβάλλει το URL μας στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους για έλεγχο Διαδικτύου: http://www.cybersitter.com/, http://www.surfcontrol.com/ (Cuber Patrol).

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΩΝ

Απαγορεύονται σχόλια και συζητήσεις που:

• Ενθαρρύνουν ή επιδοκιμάζουν την παράνομη, μη υπεύθυνη κατανάλωση
• Αναφέρονται επιδοκιμαστικά στην υψηλή περιεκτικότητα του αλκοόλ ή στη μεθυστική επίδραση ενός ποτού
• Αναφέρουν την αποχή από το αλκοόλ ή την υπεύθυνη κατανάλωση με οποιονδήποτε αρνητικό τρόπο
• Παρουσιάζουν άτομα που φαίνονται να είναι μεθυσμένα ή υπονοούν με οποιονδήποτε τρόπο ότι η μέθη είναι αποδεκτή
• Προβάλλουν άτομα που είναι ή φαίνονται να είναι κάτω από τη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης ή αγοράς αλκοόλ (18 ετών)
• Συσχετίζουν την κατανάλωση αλκοόλ με την απόδοση, σεξουαλική ή κοινωνική επιτυχία
• Παροτρύνουν οποιαδήποτε βίαιη, επιθετική, επικίνδυνη ή μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά

Ως εταιρεία αφοσιωμένη στην πρόληψη της μη υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ, η Absolut Vodka θα ελέγχει όλο το περιεχόμενο και θα αφαιρεί οτιδήποτε ακατάλληλο που δεν συμμορφώνεται στα παραπάνω, εντός 72 ωρών.

Updated: 2021/12/8